image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 291
  • Tất cả: 16583
Huyện ủy Ý Yên chú trọng công tác xây dựng Đảng

 

     Đảng bộ huyện Ý Yên có 78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với gần 12.300 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Ý Yên thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

anh tin bai

 Đồng chí Lê Văn Thanh (bên trái), nguyên Bí thư Chi bộ thôn Nhì, xã Yên Bằng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng

nông thôn mới nâng cao.

    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban Thường vụ Huyện uỷ chú trọng, đổi mới. Cấp uỷ từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt  nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: tổ chức học nghị quyết bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến cơ sở; tập trung để báo cáo viên trực tiếp quán triệt nghị quyết... Nổi bật là các đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm gắn với tổ chức việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các đợt học nghị quyết đạt trên 97% đối với cấp huyện và trên 88% đối với cấp cơ sở. Qua đó đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng bộ huyện Ý Yên thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân, nhất là ở các địa phương liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác cán bộ.... Qua tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã kịp thời nắm bắt và giải quyết được ổn thỏa những nguyện vọng chính đáng và bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

    Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ. Trong đó, tập trung đổi mới căn bản và toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đến nay chất lượng đội ngũ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Trong đó có 35/41 đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khoá XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, chiếm 85,3%; 40/41 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học trở lên, chiếm 97,5% (trong đó thạc sỹ 14 đồng chí). 76/76 trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị trực thuộc có trình độ chuyên môn đại học (trong đó có 20 đồng chí thạc sỹ); 60/76 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. 152/153 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 101 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, 52 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế. So với năm 2015, Đảng bộ huyện đã giảm 13 tổ chức cơ sở đảng, góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước. Công tác tạo nguồn, kết nạp và quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo cấp uỷ các tổ chức đảng có kế hoạch cụ thể phân công công tác cho đảng viên làm cơ sở để đánh giá nhiệm vụ của đảng viên vào dịp kiểm điểm cuối năm. 

    Cùng với việc chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, Huyện ủy Ý Yên cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và sức chiến đấu của đảng viên. BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 25-8-2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” và Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Từ năm 2021 đến nay, các tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý 63 đảng viên (trong đó khiển trách 50 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 4 đảng viên).

    Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy Ý Yên cho biết: Với nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, qua đánh giá gần 90% tổ chức cơ sở Đảng trong huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 85% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; gần 90% tổ chức chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt khá và tốt. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát; kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá, các nhóm chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục có những giải pháp căn cơ quyết tâm khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, xây dựng huyện ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

Cơ quan chủ quản: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên

Địa chỉ: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Email: xayenbang.yyn.@namdinh.gov.vn