image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 287
  • Tất cả: 16579
Cán bộ và nhân dân xã Yên Bằng quyết tâm xây dựng NTM nâng cao

 

    Xã Yên Bằng là một xã thuần nông, đông dân cư, địa bàn rộng nằm ở phía tây nam huyện Ý Yên, cách trung tâm huyện 10 km, phía bắc giáp xã Yên Quang và Yên Hồng, phía Đông giáp xã Yên Tiến và Yển Khang, phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình. Yên Bằng nằm trong vị trí có các tuyến giao thông quan trọng: Quốc lộ 10, đường sắt Bắc – Nam, đường nối tiếp với đường cao tốc, sông đáy chạy qua và tiếp giáp với Tp Ninh Bình là điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội. Diện tích đất tự nhiên là 1.058,35ha; diện tích đất sản xuất nông nghiệp là: 719 ha; dân số toàn xã là 10.129 người, 30% dân số trong xã theo đạo thiên chúa, tổng số hộ dân: 3.166 hộ, phân bố ở 17 khu dân cư nhân dân trong xã cần cù lao động, thu nhập chủ yếu từ lao động.

anh tin bai

    Phát huy truyền thống trong những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của UBND, những năm qua xã Yên Bằng đã giành được những thắng lợi to lớn vì mục tiêu “Dân giàu - xã mạnh”.

    Trong những ngày cuối tháng 5, trở về xã Yên Bằng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi ngỡ ngàng, với những con đường bê tông rộng rãi, bằng phẳng, những ngôi nhà cao tầng san sát…. Diện mạo NTM khởi sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân là nguồn nội lực mạnh mẽ để Yên Bằng tiếp tục vững bước đi lên, đã hiện hữu gắn với khung cảnh thanh bình của một miền quê trù phú, đáng sống.

    Cùng với các xã trên địa bàn huyện, năm 2022, xã Yên Bằng đặt mục tiêu phấn đấu về đích NTM nâng cao. Đảng ủy, UBND xã Yên Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân cùng chung tay góp sức hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

    Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2017, xã Yên Bằng đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nhằm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảng ủy, chính quyền xã  Yên Bằng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM, tích cực tham gia quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho việc duy trì các tiêu chí xây dựng NTM. Cụ thể hóa bằng hành động, việc làm thiết thực, trở thành phong trào thi đua toàn dân, toàn diện và đoàn kết. Trong đó, xác định tập trung vào nhóm các tiêu chí về giao thông, phát triển sản xuất tạo thu nhập cho người dân, xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Đây là những tiêu chí còn yếu và khó, cần sự đồng tình và hưởng ứng cao của người dân. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí, xã Yên Bằng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để nhân dân nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng xây dựng xã NTM nâng cao là một chương trình lớn mang tính tổng hợp về kinh kế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức, cá nhân trong xây dựng NTM nâng cao, đa dạng hóa việc huy động nguồn lực, gắn với phát động các phong trào thi đua triển khai những phần việc NTM nâng cao, nhất là quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và hình thành các mô hình phát triển kinh tế. Với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã huy động tối đa các nguồn lực trong dân để cùng góp công, góp sức hoàn thành từng mục tiêu đặt ra.

    Kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng NTM của xã Yên Bằng đến năm 2017 đạt tổng 29 tỷ 147 triệu đồng (trong đó nguồn vốn chủ yếu là nhân dân đóng góp là 4 tỷ 340 triệu đồng, chiếm 15 %).  tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp giảm xuống. Từ sự phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo của xã Yên Bằng đã giảm nhanh. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã nhờ đó cũng tăng cao. Sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như từng hộ dân đã trở thành tiền đề để địa phương huy động cho xây dựng NTM nâng cao.

    Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân có những chuyển biến rõ rệt. Mỗi thôn đều có hương ước quy định mỗi nhà phải xây dựng gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, giữ gìn an ninh, bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo nên diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

    Đầu năm 2021. Đến nay, 100% gia đình có nhà ở đảm bảo theo tiêu chí của Bộ Xây dựng. Các thôn, xóm đều có tổ thu gom rác thải, tỷ lệ hộ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình hoặc tại cộng đồng đạt  25 % trở lên. 

  Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, Yên Bằng xác định một trong những nội dung trọng điểm là nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất y tế, giáo dục của xã cũng được xây dựng khang trang, phát huy được hiệu quả trong khám, chữa bệnh và học tập cho con em địa phương, đảm bảo đạt chuẩn và các nội dung yêu cầu của tiêu chí y tế, giáo dục và đào tạo của xã NTM nâng cao. Các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, vườn hộ, an ninh trật tự, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bằng những cách làm sáng tạo cùng sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuối năm 2022 xã Yên Bằng quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra.

    Đúc rút từ những bài học kinh nghiệm trong suốt quá trình xây dựng NTM, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, chính quyền xã Yên Bằng sẽ tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, điều hành, sự phối hợp đồng bộ của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn, xóm trong tham gia xây dựng NTM. Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các tiêu chí, đáp ứng với yêu cầu xây dựng NTM nâng cao. Vì vậy ngày 16,17/4/2022, Đảng ủy xã Yên Bằng đã tập trung lãnh đạo 10/10 thôn trong toàn xã hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn, xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục chỉ  đạo 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hoàn thành xong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong tháng 6/2022. Bên cạnh đó, để người dân hiểu rõ xây dựng NTM là hành trình không ngừng nghỉ, liên tục nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như phát triển hạ tầng, xã chú trọng công tác tuyên truyền. Ngoài các hội nghị cấp xã, cấp thôn, xã mở chuyên mục trên đài truyền thanh, triển khai  tuyên truyền trực quan ... để nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc. Từng đoàn thể trong xã được giao triển khai những công việc cụ thể liên quan, coi đó là nhiệm vụ quyết tâm chính trị trước mắt UBND xã yêu cầu mỗi cơ sở thôn, xóm mỗi gia đình tập trung phân loại rác thải ngay tại gia đình, thôn xóm.

    Vận động nhân dân đào hố để phân loại rác thải hữu cơ chỉ vận chuyển rác thải sinh hoạt để xử lý bằng nguồn đóng góp xã hội hóa tu sửa đường làng ngõ xóm, phát quang cây côi, dựng các cột đèn chiếu sáng vào ban đêm, đảm bảo vệ sinh thôn, xóm trồng hoa hai bên đường.

    Thực hiện tốt hương ước, quy ước và các tiêu chi nông thôn mới nâng cao.

 

Thực hiện: VH -XH

 

 

Cơ quan chủ quản: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên

Địa chỉ: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Email: xayenbang.yyn.@namdinh.gov.vn