image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 296
  • Tất cả: 16588
Xã Yên Bằng - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

 I.Về lịch sử

Xã Yên Bằng là tên gọi của một vùng đất đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Nằm trong vùng đất có nền văn hóa lâu đời, lại là vùng đất quan trọng có tính chiến lược về quân sự, chính trị, tại Yên Bằng đã sớm hình tành một nền văn hóa đa dạng, vừa có tính dung nạp, vừa có sức lan tỏa. Yên Bằng  là xã có truyền thống cách mạng, được nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

II. Điều kiện tự nhiên

Yên Bằng là một xã thuần nông, đông dân cư, địa bàn rộng, nằm ở phía Tây Nam huyện Ý Yên, phía Bắc giáp xã Yên Quang và xã Yên Hồng, phía Đông giáp xã Yên Khang và xã Yên Tiến, phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình. Yên Bằng nằm trong vị trí có các tuyến giao thông quan trọng: Quốc lộ 10, đường sắt Bắc- Nam, đường nối tiếp với đường cao tốc và sông Đáy chạy qua địa bàn là điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

III. Mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội

1.Phát triển kinh tế: Cùng với các xã trong huyện, phát huy truyền thống lao động cần cù và sáng tạo, cán bộ và nhân dân xã Yên Bằng chủ động thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội; Trong những năm gần đây xã Yên Bằng đã có những bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích đất tự nhiên là 1.058,35 ha; toàn xã có diện tích đất nông nghiệp là 719 ha. Dân số toàn xã 8.689 người, 30% dân số trong xã theo đạo thiên chúa, tổng số hộ dân: 2.898 hộ phân bố ở 17 khu dân cư. Nhân dân trong xã cần cù lao động, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.Phát triển mạnh nông nghiệp hàng hoá,  phát triển nông thôn theo tiêu trí về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững theo hư­ớng công nghiệp hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ thư­ơng mại, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất coi trọng nông sản chất lượng cao, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy nội lực sẵn có của địa phương, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tích cực xoá đói giảm nghèo, tăng cường bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư­ để kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập cao và ổn định.

2. Phát triển văn hóa xã hội: Xã Yên Bằng có 20 chi bộ, trong đó có 03 chi bộ nhà trường. Xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh từ xã đến thôn. Về văn hóa xã có 01 nhà thờ Giao xứ, 03 nhà thờ Gíao họ và 09 nhà chùa.Phát triển mạnh nông nghiệp hàng hoá,  phát triển nông thôn theo tiêu trí về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững theo hư­ớng công nghiệp hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ thư­ơng mại, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất coi trọng nông sản chất lượng cao, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy nội lực sẵn có của địa phương, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tích cực xoá đói giảm nghèo, tăng cường bổ sung xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư­ để kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập cao và ổn định. Nâng cao dân chí, tăng cư­ờng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành chủ trư­ơng, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá xã hội và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lư­ợng đào tạo ở 3 cấp học; y tế, văn hoá luôn được đẩy mạnh và phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa  dân tộc. Thực hiện xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh, đảm bảo duy trì, giữ vững ANCT - TTATXH, củng cố quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phư­ơng.

Tin khác

Cơ quan chủ quản: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên

Địa chỉ: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Email: xayenbang.yyn.@namdinh.gov.vn