image banner
Ngày : 29/06/2022 V/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào - Việt...
Số ký hiệu văn bản 121-CV/BTGHU
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực 03/07/2022
Trích yếu nội dung Ngày : 29/06/2022 V/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào - Việt...
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt Nguyễn Văn Mạnh
Tài liệu đính kèm CV_121_BTGHU_20220629074406977970.pdf

Cơ quan chủ quản: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên

Địa chỉ: xã Yên Bằng - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Email: xayenbang.yyn.@namdinh.gov.vn